Naslovna | Publikacije > MONTESORI PROGRAM PRIMENJEN U RADU KOD OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU – KNJIGA > UPOZNAVANJE POČETNIH MATEMATIČKIH ...

UPOZNAVANJE POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA – ARITMETIČKI ŠTAPOVI, BROJEVI NA BRUSNOM PAPIRU, VRETENA


Dajana Šimić, montesori vaspitač,
PU “Naša radost”, Subotica
 
 
Ljudski um ima sposobnost da zamišlja, predstavlja u glavi stvari koje ne vidi i da zamišljeno spaja, sintetizuje, povezuje...To je prirodna sposobnost uma da apstrakuje, i ako tom delu uma koji se izgrađuje kroz tačno zapažanje reda damo ime, nazivamo ga "matematički um".
Matematički um je stalno radan, penjemo li se stepenicama, prelazimo li ulicu, potrebno je odmeravanje i smisao za matematičke odnose. Čovek koristi matematički um za otkrivanje prirodnih zakona. Pribor koji je razvila Maria Montessori, jasno i razumljivo pokazuje detetu matematičke elemente. Dete bogati iskustvo kroz istraživanje okoline i rad sa
priborom, i na taj način postiže samostalnost u svim sferama učenja. Razvija se umeće jasnog mišljenja i logičkog i preciznog procenjivanja. Matematički pojmovi pokazuju se deci određenim redosledom:
* količina
* simbol/brojka koja se koristi za određenu količinu
* povezuje se količina broja i simbol
* uvežbava se primena u računskoj operaciji
* proverava se, testira naučeno
 
ARITMETIČKI ŠTAPOVI
 
Ppribor: 10 štapova, prvih 10 cm obojano crvenom, a drugih 10 cm plavom, pa takonaizmenično, u zavisnosti od količine. Najveći je dužine 100 cm, a najmanji 10 cm (samo crvena boja).
 
Cilj: neposredni: usvajanje pojma količine brojeva od 1-10
posredni: razvijanje grube motorike, koncentracije, pažnje, priprema za pisanje, priprema za računanje.
 
Postupak: vežba se izvodi na tepihu. Štapove nosimo između dlanova i stavljamo ih na tepih, bez posebnog reda. Zatim ih slažemo u red, od gornjeg levog ugla tepiha, počevši od najdužeg prema najkraćem. Slažemo ih s leva na desno, a početno polje je uvek crveno. Iz složenog niza izdvajamo prva tri najkraća štapa, povlačimo ih malo prema sebi i međusobno malo razmaknemo. Prstima uhvatimo gornji deo prvog štapa i brojimo "jedan", zatim nastavljamo na drugom stapu "jedan, dva", a nakon toga i na trećem prutu "jedan,dva,tri". Izvodimo lekciju u tri koraka i govorimo detetu: "pokazi mi dva, pokazi mi jedan,pokazi mi tri." Zatim pitamo pokazujući na jedan od tri izdvojena stapa"koliko je to?" Potom nastavljamo do kraja do najdužeg štapa, pa procenimo hoćemo li raditi lekciju u tri koraka za ostale količine, ili ćemo uvođenje ostalih količina izvoditi manje postupno.
 
Kontrola greške: u samom priboru dete vidi da li je pogrešilo.
Uzrast: od 4. godine pa na više
Vežbe: štapovi su poređani po redu-štapu s 9 polja, doda se štap s 1 poljem, pa se poredi da su oba zajedno dugačka kao štap 10. Do kraja se postupno radi i s ostalim štapovima
- štapovi su poređani bez određenog reda, a dete uzima koji želi i broji ga.
- rad s više dece na 2 udaljena tepiha, jedno dete kaže broj a drugo traži koji je to štap
 
Rad sa decom sa teškoćama u razvoju:
Slabovida deca koriste plavo-žute stapove, kontrast među poljima se osim boje, može pojačati sa različitim površinama na dodir (hrapavo-glatko), štapovi se dodatno mogu označiti Braillovim pismom.
 
BROJEVI NA BRUSNOM PAPIRU
 
Pribor: kutija koja se sastoji od 10 pločica sa brojevima od brusnog papira od 0-9.
Cilj neposredni: vizuelno i taktilno upoznavanje brojeva, imenovanje i učenje simbola-brojki za brojeve od 1-9 i 0.
Posredni: priprema za pisanje brojeva, labavljenje ručnog zgloba, mišićno pamćenje, razvijanje koncentracije, održavanje pažnje.
Postupak: izvodimo lekciju u tri koraka. Na stolu je kutija sa brojkama od brusnog papira. Vadimo pločicu sa brojem 1 i položimo je na stol. Palcem kažiprstom i srednjakom prelazimo preko brojke i kažemo "jedan". Zamolimo dete da ponovi postupak. Postupak ponovimo s brojevima 2 i 3. Zatim tražimo da dete pokaže brojeve 3,1,2, a zatim mu pokazujemo broj i pitamo ga "koji je ovo broj". Isti postupak ponavljamo sa ostalim brojevima. Uvek koristimo po tri pločice (jednu poznatu stavljamo na stranu a novu dodajemo).
Kontrola greske: vaspitač
Uzrast: od 4 godine pa na više.
 
Vežbe: - uz zavezane oči, sa maskom
- ispisivanje naučenih brojki na tabli, na papiru.
Rad sa decom sa teškoćama u razvoju: slabovida deca - pribor je isti , uz arapski broj dodan je i broj Braillovim pismom.
Za decu sa motoričkim oštećenjima - veća površina brusnog papira.
 
VRETENA
 
Pribor: dve kutije s pregradama sa brojevima, na jednoj, brojke od 0 do 4 i na drugoj od 5 do 9, jedna kutija koja sadrži 45 drvenih vretena - štapića, jedna kutija sa 8 gumica ili trakica.
Cilj neposredni: učenje i upoznavanje količine i pripadajućeg simbola.
Posredni: sticanje iskustva da se količina sastoji od više pripadajućih
delova, uvođenje deteta u područje apstrakcije, razvijanje fine motorike, koordinacija oko ruka, koncentracija i pažnja.
 
Postupak: radna podloga je stol ili tepih. Dete i vaspitač uzimaju po jednu kutiju i postavljaju ih na radnu površinu. Pregrade obe kutije su prazne. Pitamo dete da li zna prepoznati brojeve. Zajedno s detetom čitamo brojeve iznad pregrada. Pokazujemo pregradu označenu brojem 0, "nula ne dobija nista". Pokazujemo pregradu označenu brojem 1, i čitamo "jedan", uzimamo vreteno u ruku i brojimo "jedan". Vreteno stisnemo u ruci, dobro je pri tom zatvoriti oči, da bolje osetimo. Dete pruža svoju ruku i mi stavljamo vreteno u dlan govoreci "jedan". Dete vreteno stisne u ruci, a zatim ga stavlja u kutiju i broji. Postupak ponavljamo do kraja. Bitno je detetu objasniti da svaka pregrada treba dobiti onoliko vretena, koliko je brojem označeno. Nakon toga uzimamo jednu gumicu ili traku, vadimo redom vretna iz pregrada, i svaki svežanj vezujemo. U ruke dajemo detetu 2 različita svežnja, i pitamo ga koji je količinski veći. Nakon svega pokazujemo praznu pregradu, i ponovo utvrdimo zašto tu nismo stavili ni jedan. "To je nila, nula je ništa!" Gumice ili trakice se zatim skinu i vretena spremimo nazad u kutiju. Pribor vraćamo deo po deo, na police.
Kontrola greške: u samom priboru, dete samo zapaža višak ili manjak vretena na kraju vežbe.
Uzrast: 4 godine i više.
Vežbe: utvrđivanje pojma nula - dete pljesne onoliko puta koji je broj
pokazan, "Pljesni tri puta!Pljesni nula puta!"
Rad sa decom ometenom u razvoju: slabovida deca - brojevi na kutijama su napravljeni od brusnog papira i Braillovim pismom.